Valdkart

Valdet finner du langs Beiarelvas østbredde sør for Storjord og er totalt ca 5 km langt.

Kortselger og de mest brukte og kjente fiskeplassene er avmerket med skilt. Du finner gapahuk til fri benyttelse på Silstokkholmen.

Barn under 16 år med betalende foresatte fisker gratis, men må ordne og betale for desinfisering.

Det skal utstedes fiskekort også for de under 16 år.

Postkasser for innlevering av statistikk-kort finner du på både på Haugmo og i Førrnes. Alle fiskere er pliktig å levere inn dette kortet, uansett fangst eller ikke.

Førrnesøyra er velegnet for fluefiske.

Husk påbudt desinfisering av alt utstyr som brukes i elva.