Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Filename cannot be empty in /home/u/u9992609/www/wp-load.php(2) : runtime-created function on line 1
Fiskeregler | Haugmo og Israelsbakk grunneierlag

Fiskeregler for Beiarelva, sesongen 2014

 1. Det åpnes for fiske etter laks og sjøørret i de delene av Beiarvassdraget som er tilsluttet Beiarelva i tidsrommet: 21.06.-31.08.
 2. Det innføres nattestengning fra kl.24.00 – 06.00 med unntak av første natta og natt til 05.juli. I flomålet opp til Moldjord-brua er det også tillatt å fiske om natta t.o.m. 15.08.
 3. Det er ikke lov å fiske sjørøye.
 4. I tillegg åpnes det for fiske etter sjøørret nedenfor Storjord bru i perioden: 1.09. t.o.m. 14.09. Under dette fiske er det ikke tillatt å avlive laks.
 5. Minstestørrelse på laks er 35 cm og på sjøørret 30 cm.
 6. Kvote av villaks pr. fisker:
  • a) Inntil 1 laks pr. døgn
  • b) Inntil 3 laks pr. sesong
  • Første fisken som tas uansett kjønn kan beholdes; men holaks over 65 cm må settes ut.
  • De neste laksene på kvoten må være hannkjønn. Totalt på kvota kan det bare være 1 hannlaks over 65 cm.
  • Dersom en er i tvil om fanget laks er hokjønn, skal laksen gjenutsettes.
 7. Kvote av sjøørret pr. fisker:
  • a) Inntil 4 sjøørret pr døgn.
  • b) Inntil 25 sjøørret pr. sesong
 8. Ho-laks som må avlives pga skader, skal forevises og innleveres grunneier/fiskekortselger.
 9. Avliva og utsatt fisk skal føres på kortet umiddelbart. Avliva fisk skal i tillegg åpnes og forevises fiskekortselger. Den bør også fotograferes.
 10. Fiskeregistreringen vil bli samordnet for hele vassdraget med jevne mellomrom gjennom hele sesongen.
 11. Det er kun tillatt å fiske med redskap med en trippelkrok og flue med dobbelkrok. Det er ikke tillatt å bruke mark som agn unntatt i nedre del av vassdraget nedenfor Storjord bru i perioden 15.08. til 14.09.
 12. Det er forbud mot bruk av utstyr for elektronisk leiting av fisk samt bruk av klepp.
 13. Det er kun tillatt med en stang pr. fisker og fiskestanga skal ikke forlates under fiske.
 14. Sikker oppdrettslaks kan avlives hele sesongen uavhengig av kvoter. Oppdrettslaks som ikke er forevist og godkjent av fiskekortselger, skal trekkes på kvote.
 15. Det skal tas skjellprøver av all laks og oppdrettslaks som avlives.
 16. Bevegelig fiske medstrøms er påbudt.
 17. Det er ikke tillatt å fiske i fredningssonen ved fisketrappa i Tollåga og ved Hauforsen, 50 m nedenfor til 50 m ovenfor. (jfr. § 6 i fiskeforskriften for Nordland) Det er likevel ikke tillatt å fiske under Hauforsen. I Tollåga er det heller ikke tillatt å fiske på anadrom strekning ovenfor fisketrappa.
 18. Alt utstyr inklusiv støvler/vadere skal desinfiseres før det gis tillatelse til fiske i Beiarelva og lakseførende sideelver uansett hvor utstyret sist ble brukt. Dette påbudet gjelder også kanoer/båter eller annet utstyr som blir brukt i elva. Desinfiseringsattest fra andre elver er ikke gyldig i Beiarvassdraget.
 19. Fisk som slippes tilbake i elva må behandles så skånsomt som mulig for å unngå dødelighet.