Haugmo og Israelsbakk grunneierlag

Laget er et av de yngste i Beiarn. Det ble stiftet 24. november 2001 og omfatter brukene på gårdsnummer 20. Opprinnelig var dette en eiendom, men den ble i 1874 delt i to, Haugmo og Israelsbakk. I dag er vi 6 grunneiere.

Formålet med laget er å samle grunneierne for i fellesskap å forvalte felles utmarksressurser som bl.a. jakt og fiske. Vi er i gang med flere fellestiltak.

Laget disponerer noe over 5 km elvestrekning på elvas østside fra Gjeddåga i nord til Førrnes i syd med mange gode fiskeplasser hvor det opp gjennom tidene er tatt betydelig med storlaks. Av de mest kjente hølene nevner vi "Førrnesøyra", "Haugmosteinen" og "Karibakken". Vi viser til infobrosjyren som fåes hos kortselgerne.

I tillegg drives elgjakt hvor forvaltningen er lagt til et storvald.

Lagets styre består av:

Leder: Frank Trones tlf 755 69 705
Styremedlem Kjell Hansen
Vara: Viktor Israelsbakk
Styremedlem Ketil Laukslett tlf 755 69 668
Sekretær: Knut Haugmo tlf 755 69 679
Styremedlem: Erling Kristiansen: tlf