Haugmo og Israelsbakk grunneierlag.

Laget er et av de yngste i Beiarn. Det ble stiftet 24. november 2001 og omfatter brukene på gårdsnummer 20. Opprinnelig var dette en eiendom, men den ble i 1874 delt i to, Haugmo og Israelsbakk. I dag er vi 6 grunneiere.

Formålet med laget er å samle grunneierne for i fellesskap å forvalte felles utmarksressurser som bl.a. jakt og fiske. Vi er i gang med flere fellestiltak.

Laget disponerer noe over 5 km elvestrekning på elvas østside fra Gjeddåga i nord til Førrnes i syd med mange gode fiskeplasser hvor det opp gjennom tidene er tatt betydelig med storlaks. Av de mest kjente hølene nevner vi "Førrnesøyra", "Haugmosteinen" og "Karibakken". Vi viser til infobrosjyren som fåes hos kortselgerne.

I tillegg drives elgjakt hvor forvaltningen er lagt til et storvald.

Lagets styre består av:

Leder: Frank Trones tlf  +47 48258301
Styremedlem Kjell Hansen  tel +47 90123148
Vara: Viktor Israelsbakk
Styremedlem Ketil Laukslett tlf +47 91364941
Sekretær: Knut Haugmo tlf  +47 41632573
Styremedlem: Erling Kristiansen: tlf  75568748