Fiskekort

Priser

Nytt fra 2006 er halvdøgnskort som selges i to døgnperioder, 06.00-15.00 og 15.00-24.00

Fom: 15.06.18.-31.08.18  kr 350
Halvdøgnskort 15.06.18-31.08.18: kr 200

Barn under 16 år sammen med betalende foresatte fisker gratis. Det skal utstedes fiskekort.

Kortet, sammen med bevis for desinfisering, må medbringes under fisket og forevises ved kontroll.

NB! Etter pålegg fra Fylkesmannen plikter alle fiskere å levere inn statistikkortet på baksiden av fiskekortet. Dette kan gjøres ved å benytte merkede postkasser plassert i Førrnes og på Haugmo.  Fiskere som kjøper kort fra Scanatura melder selv inn fangst. Nullfangst skal også meldes inn.

Se også generelle regler under " Fiskeregler"

Ved kortkjøp utdeles et infoskriv med opplysninger om regler, priser, samt et oversiktskart. På kartet er avmerket hvor de beste fiskeplassene er. Disse plassene, sammen med egnede parkeringsplasser, er skiltet langs elva/veien.

Vi har også oppført to gapahuker og to st. utedo som kan benyttes av våre kortkjøpere.

Et kart over valdet finner du under "Valdkart"